နားလည္မႈ လင္းလင္း၊ ခ်စ္သုေဝ

ေကာ္ဖီခ်စ္သူအေခြထဲကလင္းလင္းနဲ ့ခ်စ္သုေဝတို ့ဆိုထားတဲ့

နားလည္မႈဆိုတဲ့သီခ်င္းေလးပါ

Download

Mediafire


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.