ေကာ္နီ – Colourful-1

၁။ ခ်စ္ရတာမလြယ္ဘူး – ဆက္သြယ္မႈ
၂။ နင္းဂ်ား
၃။ စိုးစိတ္
၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၅။ အဆုံးမဲ့
၆။ ေရာ္ဗင္ဟုဒ္
၇။ ရူးဖုိ႔ပဲ
၈။ ဘ၀ရထား
၉။ ရင္ကုိဖြင့္လုိက္စမ္း
၁၀။ အလြမ္းမ်ားၿငိမ္းေစသတည္း
၁၁။ ေခၚသံ
၁၂။ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ဘူး

သီခ်င္းေဒါင္းရန္
Download Link

Credit : [email protected]


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.