လႊမ္းမိုး – သွ်ီ

၁။ ေတာပန္းခ်ီကား

၂။ ေရႊညာသူေထြးၿမ

၃။ ကံေကာ္ၿမိဳ႕ေတာ္

၄။ ပဲၿပဳတ္သည္မထား

၅။ ေၿပာင္းလဲခဲ့ၿပီေမ

၆။ ခ်စ္သတိၿပဳ

၇။ ရွာရဦးမည္မႏွင္းဆီ

၈။ သွ်ီ

၉။ ၿပန္လည္ရုတ္သိမ္းၿခင္း

၁၀။ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းရက္စြဲမ်ား

၁၁။ မမခ်စ္သူေႏြ

၁၂။ မိုးပြင့္ႀကားကမ်က္ရည္မ်ား

၁၃။ ေ၀းႀကရမည့္အာရုဏ္ဦး

၁၄။ အေရွ႕ရန္ကုန္အေနာက္ရန္ကုန္

http://www.mediafire.com/?yu7tgpb068wu2e4

credit to axlerose

www.mmcybermedia.com


One thought on “လႊမ္းမိုး – သွ်ီ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.