ရာဇာ၀င္းတင့္ – ႏြဲ႕ဆိုး


New Version

၀၁  ႏြဲ႕ဆိုး
၀၂  ရက္ကန္းသံ
၀၃  ဘာပဲလုပ္ရလုပ္ရ
၀၄  ေမ
၀၅  ပုဇြန္ဆိတ္ကေလး
၀၆  သံသရာတစ္ေကြ႕၀ယ္
၀၇  ခ်စ္မယ္ဆိုပန္းပန္ပါ
၀၈  မိုး
၀၉  ခ်စ္အားမညီ
၁၀  ဧရာ၀တီ

http://www.mediafire.com/?d7064s5ceh6k24i

credit to www.mmcybermedia.com @ axlerose


One thought on “ရာဇာ၀င္းတင့္ – ႏြဲ႕ဆိုး

  1. I couldn’t find download link for yarzar win tint’s Nwe Soe.PLS relink or sent it to me if you don’t mine.And i’ll also wanna request the song of (Taung Daw Shwe Pout Par) Nat Dow song.
    Thanks alot

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.