ေဇာ္၀င္းထြဋ္ – မန္းသႀကၤန္

အႀကိဳေန႔မနက္

အေပၚထပ္နဲ႔ေအာက္ထပ္ဇာတ္လမ္း

အသဲကြဲေရဒီယို

ဂႏၲ၀င္စိမ္း

လွတဲ့အခ်စ္နဲ႔ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ဒီၿပဇာတ္

ကဲေနၿပီ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပိေတာက္

ပဲရစ္ၿမိဳကကိုၿပန္ယူသြား

ပိေတာက္မ်ားနဲ႔တစ္ေယာက္ထဲ

ၿဖဴနီၿပာ၀ါ

ေဆးေပါင္းခတဲ့ည

သတၱဳရဲ႕ၿမစ္ဖ်ား

တို႔ေတြၿမဴးမယ္

ေရေတြကုန္ေအာင္ပက္လိုက္Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.