စည္ပုိင္းႀကီး

၁။ ဆႏၵမေစာနဲ႔ကုိယ့္လူ – နီနီခင္ေဇာ္
၂။ မစဥ္းစားနဲ႔ခုက – ဧကရီမင္း
၃။ စည္ပုိင္းႀကီး – ခ်မ္းခ်မ္းေနာင္ + ဂ်ိဳးႀကီး
၄။ ဘာညာဘာညာ – ၀ုိင္စုခုိင္သိန္း
၅။ အိပ္မက္ေပးသူ – ခ်စ္စႏုိးဦး
၆။ ဟုိင္းႀကီးကၽြန္း – ၾသရသ
၇။ အတူလန္းမယ့္ပဲြ – ရတနာမုိင္
၈။ ေရျပြတ္ပုိက္ႀကီး – ဟန္နလာ
၉။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသႀကၤန္ – A ႏြန္
၁၀။ တုိ႔ေမးမယ္တုိ႔အခ်စ္ဆုံးသူ – အိမ့္ခ်စ္
၁၁။ ၿပံဳးတဲ့သူအျပစ္ရွိတယ္ – Wai လွ်ံ + Gallery
၁၂။ ဆပ္စလူးစိန္ ဓာတ္ဘူးပိန္ – စစ္ေသြး
၁၃။ ၾကင္နာပါ – ႏွင္းအဥၨလီ
၁၄။ ေလွ်ာ့ထားေလွ်ာ့ထား – သႏၲာဗုိ
၁၅။ ရင္ခုန္ႏွစ္သစ္ – ၾကည္ႏူးပြင့္
၁၆။ အေပ်ာ္ဆုံးေန႔ – ေအေသြး + ဟန္နလာ

သီခ်င္းေဒါင္းရန္
Download Link


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.