မာရဇၨ ၊ မင္းယု ၊ လုလု – အစဥ္အလာဖ်က္ၿခင္း

မာရဇၹ ၊ မင္းယု ၊ လုလု – အစဥ္အလာဖ်က္ၿခင္း

Mr
mr

၀၁။ မာရဇၹ-မရွိခိုးႏိုး

၀၂။ လုလု-ေႏြရက္မ်ား

၀၃။ မင္းယု-ရင္ဆိုင္လိုက္

၀၄။ မာရဇၹ-ဂ်စ္ပဆီ

၀၅။ လုလု-အစဥ္အလာဖ်က္ၿခင္း

၀၆။ မင္းယု-ႏြံ

၀၇။ မာရဇၹ-ေၿဖသိမ့္ၿခင္း

၀၈။ လုလု-လြမ္းေနဆဲ

၀၉။ မင္းယု-မိုက္မဲသူ

၁၀။ မာရဇၹ-နားလည္ေပးပါ

၁၁။ လုလု-သက္မဲ့ပန္းခ်ီကား

၁၂။ မင္းယု-မင္းရက္စက္ေတာ့

၁၃။ Bonus Track မာရဇၹ-လာေခၚမယ္

Click

credit to axeltkw.blogspot.com


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.