လွိဳင္ဦးေမာ္ ၊ မေနာ – လက္ေခ်ာင္းမ်ား

လွိဳင္ဦးေမာ္ ၊ မေနာ – လက္ေခ်ာင္းမ်ား

hl
hl

၀၁။ ရက္ရက္ေရာေရာ – မေနာ
၀၂။ စြယ္ေတာ္ရြက္ – မေနာ
၀၃။ အခုေတာ့ – လွိဳင္ဦးေမာ္
၀၄။ တစ္ၿခမ္းပဲ့ည – မေနာ
၀၅။ အေမာေၿပေလး – မေနာ
၀၆။ အမွတ္တရေက်ာင္းေတာ္ – မေနာ
၀၇။ ဂ်ဴလိုင္ – မေနာ
၀၈။ ဒဏ္ခတ္ၿခင္းလား – လွိဳင္ဦးေမာ္
၀၉။ စိတ္မေကာင္းမၿဖစ္ပါနဲ႔ – မေနာ
၁၀။ ေရွာ့ေတြေရွာ့ေတြ – မေနာ
၁၁။ အလြမ္းမ်ားမေပးပါနဲ႔ – မေနာ
၁၂။ ေသခ်ာတယ္ – မေနာ
၁၃။ နင့္လက္မွာ – မေနာ
၁၄။ အေမ့သံစဥ္ – မေနာ

Click

credit to axeltkw.blogspot.com


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.