အခ်စ္သေကၤတ

၀၁။ အခန္းဆက္အလြမ္း – ဟန္ထြန္း
၀၂။ ငါဟာ ငါ မဟုတ္ဘူး – အယ္လ္ေနာင္း
၀၃။ အေရာင္ဆိုးေပးပါ – ဖိုးသား
၀၄။ သစ္ရိပ္ – သအို
၀၅။ မသြားပါနဲ႕ – ေနာေနာ္
၀၆။ ေနာင္တအေတြးမ်ား – လင္းလင္း
၀၇။ အိမ္အျပန္အလြမ္းမ်ား – G Latt
၀၈။ ျပန္ခဲ့ပါ – အစိုင္း
၀၉။ မရွိမျဖစ္ – ေအာင္ကိုျမင့္

Download: Mediafire

Upload By: MK

Credit: [myanmarsongs.net]


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.