တိုးမခ – ေစညႊန္ရာ

Artist : တိုးမခ
Album Name : ေစညႊန္ရာ

တစ္ခန္းရပ္ဇတ္လမ္း [ Download ]

ေစညႊန္ရာ [ Download ]

ရုန္းထြက္ခြင္႔ [ Download ]

မင္းအေၾကာင္းေတြျပန္ေတြးခ်ိန္ [ Download ]

ငါ႔အေၾကာင္းနဲ႔ငါ [ Download ]

ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းမနက္ျဖန္ [ Download ]

လက္ေဆာင္ [ Download ]

လရိပ္ေရာင္မဲ႔ [ Download ]

အျမဲတမ္းခရီးသည္ [ Download ]

စိတၱဇ [ Download ]

မညီမွ်ျခင္း [ Download ]

ေမ႔ေနတဲ႔တန္ဖိုးမ်ား [ Download ]

Download Song Book


4 thoughts on “တိုးမခ – ေစညႊန္ရာ

  1. [URL=http://img267.imagevenue.com/img.php?image=84564_01_123_385lo.jpg][IMG]http://img267.imagevenue.com/loc385/th_84564_01_123_385lo.jpg[/IMG][/URL][URL=http://img138.imagevenue.com/img.php?image=84565_02_123_399lo.jpg][IMG]http://img138.imagevenue.com/loc399/th_84565_02_123_399lo.jpg[/IMG][/URL][URL=http://img269.imagevenue.com/img.php?image=84566_03_123_398lo.jpg][IMG]http://img269.imagevenue.com/loc398/th_84566_03_123_398lo.jpg[/IMG][/URL][URL=http://img273.imagevenue.com/img.php?image=84574_04_123_503lo.jpg][IMG]http://img273.imagevenue.com/loc503/th_84574_04_123_503lo.jpg[/IMG][/URL]
    [URL=http://img200.imagevenue.com/img.php?image=84575_05_123_547lo.jpg][IMG]http://img200.imagevenue.com/loc547/th_84575_05_123_547lo.jpg[/IMG][/URL][URL=http://img220.imagevenue.com/img.php?image=84576_06_123_806lo.jpg][IMG]http://img220.imagevenue.com/loc806/th_84576_06_123_806lo.jpg[/IMG][/URL][URL=http://img164.imagevenue.com/img.php?image=84576_Cover_123_544lo.jpg][IMG]http://img164.imagevenue.com/loc544/th_84576_Cover_123_544lo.jpg[/IMG][/URL]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.