ေခတ္စည္သူ – အႏိုင္ယူခ်င္တာအခ်စ္လား

Artist : ေခတ္စည္သူ
Album : အႏိုင္ယူခ်င္တာ

(၁) ခ်စ္တဲ့ဂီတ
(၂) အႏိုင္ယူခ်င္တာအခ်စ္လား
(၃) တို႔ႏွစ္ေယာက္ဘ၀
(၄) အကြ်တ္တရား
(၅) စိုး
(၆) လက္တြဲၾကမယ္
(၇) ရင္ခုန္ေနလား
(၈) ခ်စ္မိတဲ့အမွား
(၉) ဆူးၿပီ
(၁၀) ဒီည

Download

Mediafire


2 thoughts on “ေခတ္စည္သူ – အႏိုင္ယူခ်င္တာအခ်စ္လား

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.