ေဂ်ာ္နီ – အႏိုင္နဲ႔ပိုင္းၿခင္း

ေဂ်ာ္နီ – အႏိုင္နဲ႔ပိုင္းၿခင္း

၀၁ ခ်ာတိတ္ – ေဂ်ာ္နီ+ဇီတာဆိုင္း
၀၂ အိပ္မက္စီးၿပီးလာမယ္ – အုပ္စိုး
၀၃ အမုန္းနဲ႔အၿပိဳင္ – ေဂ်ာ္နီ
၀၄ မ်က္ႏွာဖုန္း – ေဂ်ာ္နီ ၊ ခ်စ္ေကာင္း
၀၅ မမရတနာ – ေဂ်ာ္နီ ၊ ဟဲေလး
၀၆ အခုခဏေလးေတာင္မေ၀းဘူး (I Don’t Wanna Live Without You) – ေဂ်ာ္နီ
၀၇ အခ်စ္ကတစ္ၿခားတစ္ေယာက္ဆီမွာလား – ေဂ်ာ္နီ+Lဆိုင္းဇီ
၀၈ မင္းမရွိလို႔မၿဖစ္ – ေဂ်ာ္နီ+ထက္ထက္စုလွိဳင္
၀၉ အႏိုင္နဲ႔ပိုင္းၿခင္း – ေဂ်ာ္နီ
၁၀ ငယ္နာမည္ေလးခပ္ေမ့ေမ့ – ေဂ်ာ္နီ ၊ ေစာအဂၢ
၁၁ ေဟ့အခ်စ္ – ေဂ်ာ္နီ ၊ Jေမာင္ေမာင္
၁၂ ဆံုးမလို႔မရတဲ့အမုန္း – ေဂ်ာ္နီ ၊ ညီထြန္းလင္း

http://www.mediafire.com/?4kocy39kx7iupaa

On behalf of 'swordfish' (All credits go to him)


One thought on “ေဂ်ာ္နီ – အႏိုင္နဲ႔ပိုင္းၿခင္း

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.