ျပည္နယ္ဂုဏ္ေဆာင္ေတးမ်ား

ျပည္နယ္ဂုဏ္ေဆာင္ေတးမ်ား – ၁

၀၁။ ဆြမ္ပရာဘြမ္ – ခ်ိဳျပံဳး
၀၂။ တမိုးတေျမ – မာမာေအး
၀၃။ ကရင္ဒံုး – ႏုႏုစိန္
၀၄။ ခ်င္းေတာင္တန္းမွဖိတ္ေခၚသည္ – ဆလိုင္းထြန္းသန္း
၀၅။ မမတုိ႔ေမာ္ေရႊၿမိဳင္ – ေမဆိြ
၀၆။ ျမန္မာ့စိတ္ရင္း ျမန္မာ့ရႈခင္း – ၀င္းဦး
၀၇။ ခ်စ္စရကစ ၦမနဒီ – ဘုန္းျမတ္ေကာင္း
၀၈။ ရုမ္းရိုးမကအိုးစည္သံ – တကၠသိုလ္ရဲေအာင္

ျပည္နယ္ဂုဏ္ေဆာင္ေတးမ်ား – ၂

၀၁။ ကခ်င္ေျမကိုလာပါ – တီနန္းယံု
၀၂။ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔ကႀကိဳေနမယ္ – ေမရြက္၀ါ
၀၃။ သံလြင္ခ်စ္သူ – ျမန္မာျပည္သိန္းတန္
၀၄။ ရင္ေငြ႔ (ခ်င္း) – ေခ်ာစုခင္
၀၅။ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ ႔ – နီနီ၀င္းေရႊ
၀၆။ ေရႊတိဂံုကိုျမင္လွ်င္ – ေကတု၀င္းထြဋ္
၀၇။ ၿမိဳ ႔ေတာ္စစ္ေတြ – ဘုန္းျမတ္ေကာင္း
၀၈။ ဒို႔ရွမ္းျပည္ပြဲေတာ္ – ေကဂ်ာႏူး

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ သီခ်င္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုးခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးၾကၿပီ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျငိမ္းခ်မ္းဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ပါေစ။

Credit -http://mmcybermedia.com – moesat

password: mmcybermedia.com

Download
Mediafire


5 thoughts on “ျပည္နယ္ဂုဏ္ေဆာင္ေတးမ်ား

  1. ကိုSnuo Mwoaniေရ ျပည္နယ္ဂုဏ္ေဆာင္ေတးမ်ားသည္ အရမ္းကို တန္ဖိုးရွိပါသည္ လိုခ်င္လွ်င္ ရွာဖို႔မလြယ္ပါ အပင္ပန္းခံကာ စုစည္း၍ တင္ေပးထားသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ ျပည္နယ္ဂုဏ္ေဆာင္ေတးမ်ားလို ပင္လယ္ကမ္းေျခဂုဏ္ေဆာင္ေတးမ်ားလည္း အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ လိုခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.