အခ်စ္ၿမိဳ႕

 1. ေ၀းခဲ့ၿပီ-ၾသရသ၊ေအႏြန္
 2. အိုင္လပ္ယူ-အိမ့္ခ်စ္
 3. ဆံုးျဖတ္ေပး-လိႈင္ဘြား
 4. ဘယ္လိုေနရမလဲ-ရတနာမိုင္
 5. ေရွာင္ပံုးသူ-အီႏို
 6. အခ်စ္ၿမိဳ႕-ေအႏြန္၊နဒီ၀င့္ႏိုင္
 7. ျပန္ခဲ့ပါေတာ့-ရန္ကုန္သား
 8. ပထမဆံုးအခ်စ္-ဟန္နလာ
 9. ပဲ့ကိုင္ရွင္(သို႔)ေမာင္-ေဟမာန္
 10. မေသခ်ာတဲ့အခ်စ္-ေဟမာန္
 11. ဆုေတာင္း-ပီယံ
 12. ေတာ္ပါေသးရဲ႕-ခ်မ္းခ်မ္းေနာင္
 13. မေဟာင္းႏြမ္းေသးပါ-ေနာ္ေအ၊ေနာ္လႊမ္း
 14. မေျပာရက္လို႔-ေအႏြန္
 15. မင္းကို-သံေယာဇဥ္

Download Link

အခ်စ္ၿမိဳ႕


One thought on “အခ်စ္ၿမိဳ႕

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.