ေခမီကို-ရက္ရက္စက္စက္ေၾကြ

 1. ေရာဂါ
 2. ေသခ်ာရင္ခ်စ္ၿပီ
 3. ရက္ရက္စက္စက္ေၾကြ
 4. အကၾကမ္းျပင္
 5. သူပါပဲ
 6. ၾကာေလငါေလရူး
 7. အခ်စ္စစ္
 8. အိပ္မက္ခူး
 9. က
 10. အိပ္မက္ေတြတိုင္း
 11. နံပါတ္တစ္
 12. ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္
 13. Electric Night

Download link

ေခမီကို-ရက္ရက္စက္စက္ေၾကြ


One thought on “ေခမီကို-ရက္ရက္စက္စက္ေၾကြ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.