မႏၱေလးသိန္းေဇာ္, စုိးစႏၵာထြန္း – ျမနဒီ

၁။ျမနဒီ
၂။ေႏြေႏွာင္း၀သန္
၃။ေႏြဦး
၄။၀ိဇယံ
၅။ခ်စ္ႏွင္းမႈံမႈံ
၆။သစၥာ
၇။စံပယ္
၈။၀ဏတာ
၉။ေဆာင္းညဥ္႔
၁၀။ေမာင္႔ေရႊပြင္႔လႊာ
၁၁။စိန္

ကလစ္မီ

တစ္ခ်ိဳ႔ျမန္မာစလုံးေတြ မရုိက္တက္လုိ႔ စာလုံးေပါင္းေလးေတြသည္းခံပါ။

ၾကိဳက္္ႏွစ္သက္ခ႔ဲမယ္ဆုိရင္ျဖင္႔ Credit မ႔ဲျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။


2 thoughts on “မႏၱေလးသိန္းေဇာ္, စုိးစႏၵာထြန္း – ျမနဒီ

    • ၾဆာကရဲဆုိေတာ႔ ၾကိဳက္သလုိလုပ္ေပါ႔။ မွားတာရွိရင္ ၀နာမိပါ (စာလုံးေပါင္း သည္းခံပါ)။

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.