စိတ္ကူး – ေအာင္ၿဖိဳး ၊ ေ၀လ ၊ မ်ိဳးမင္း ၊ ၿဖိဳးကို

၀၁ ယံုႀကည္တယ္ – ေအာင္ၿဖိဳး
၀၂ ၿမင့္စန္းရီ – ေ၀လ
၀၃ စိတ္ကူး – ေအာင္ၿဖိဳး
၀၄ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အႏုပညာ – မ်ိဳးမင္း
၀၅ ေမွာင္ေနတဲ့အခန္း – ၿဖိဳးကို
၀၆ မၿဖစ္သင့္ဘူး – ေ၀လ
၀၇ အသဲကြဲဗယ္လင္တိုင္း – ေအာင္ၿဖိဳး
၀၈ မေ၀းခ်င္ေတာ့ပါ – ၿဖိဳးကို
၀၉ အိမ္ၿပန္ခ်င္တယ္ – ေ၀လ
၁၀ ေနာင္က်ဥ္ၿခင္းမ်ား – မ်ိဳးမင္း
၁၁ သူငယ္ခ်င္းေလး – ေအာင္ၿဖိဳး
၁၂ အေ၀းကအခ်စ္မ်ားနဲ႔ – မ်ိဳးမင္း

တိုင္ရိုက္နားဆင္ရန္>> MyanmarOnlineMusic.Com

ေဒါင္းလုပ္ရန္>>Mediafire (Credit:Axlerose)


One thought on “စိတ္ကူး – ေအာင္ၿဖိဳး ၊ ေ၀လ ၊ မ်ိဳးမင္း ၊ ၿဖိဳးကို

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.