ဗစ္တာခင္ညိဳ – Live 2011

၀၁ သီခ်င္းကေလးမဆံုးခဲ့ပါ
၀၂ ေႏြ
၀၃ ကိုယ့္ကိုေမ့ထားပါ
၀၄ က်ဴရွင္ေလွကားရင္း (Duet: Rဇာနည္)
၀၅ ကိုယ့္အၿပစ္ႏွင့္ကိုယ္ဆက္၍ငိုမယ္
၀၆ ဒီဇင္ဘာနံနက္ခင္း
၀၇ မေမ့တတ္သူမွာရင္နာရစၿမဲ
၀၈ မိုးစဲေသာေန႔ရွိပါေစ
၀၉ ဒါေလးလဲနားလည္ပါ
၁၀ အလြမ္းသီခ်င္း
၁၁ လမ္းေပၚကအခ်စ္ (Duet: ေဇာ္ပိုင္)
၁၂ တို႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္
၁၃ ၿမခြာညိဳ
၁၄ ေႏြမွာဆိုရင္မွာၿပာ (Duet: ဘိုဘို)
၁၅ ေၿခြရင္ေႀကြမည္

တိုက္ရိုက္နားဆင္ရန္>> MyanmarOnlineMusic.Com
ေဒါင္းလုပ္ရန္>> Mediafire (Credit:Axlerose)


One thought on “ဗစ္တာခင္ညိဳ – Live 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.