ေ႐ႊေျမရနံ ့- အတည္ ၊ စိုးသိန္း

1.ဆန္းေႏြဦး

2.ေတာနဲ ့ေတာင္စြယ္

3.ၿမိဳင္ေဟမာ

4.ၿမိဳင္ႀကီးေဟမာ

5.ဆန္းဆန္းသဥၨာေညာင္

6.နန္းဘံုသီဟာေဗြ

7.ေဇယ်တုသဗၺမဂၤလာ

Download


One thought on “ေ႐ႊေျမရနံ ့- အတည္ ၊ စိုးသိန္း

Comments are closed.