လႊမ္းမိုး – မဟာဒ႑ာရီ

၁ တစ္ေန႔တာ
၂ ေစာေစာစီးစီးစုိးစိုးစဥ္းစားစမ္း
၃ မဟာဒ႑ာရီ
၄ လႊမ္းမုိးသီခ်င္းေလးနားဆင္ၾကည္႔
၅ ႏွလုံးသည္းပြတ္တုိ႔၏ကတိသစၥာ
၆ တြယ္ရာမ႔ဲမုိးစက္ေရ
၇ ရႈိးေဂ်ာ႔
၈ အိမ္မက္မဟုတ္ဘူးကြယ္
၉ သစၥာဆုိတာ
၁၀ မႏၱေလးကသူ
၁၁ အိမ္ကဆင္းသြားတ႔ဲခ်စ္သူ
၁၂ မိမာ
၁၃ ခ်ိဳေပါ႔က်

Credit to mgthura3

Direct link,

cLIcK mE


One thought on “လႊမ္းမိုး – မဟာဒ႑ာရီ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.