ေမွ်ာ္လင္႕လို႕ခ်စ္မဲ႕သူ (Demo) – Bransaing ft.YuYu

 ေမွ်ာ္လင္႕လို႕ခ်စ္မဲ႕သူ (Demo song )

Music : R&U Production

Lyric : Bransaing

Vocal : Bransaing feat :YuYu

Studio :David (TGI)

Facebook :http://www.facebook.com/pages/Bransaing/198173486898078

၀ါသနာ၇ွင္အဆင္႕ၿဖစ္ပါေသာေၾကာင္႕အမွားပါပါကသိးခံခြင္႕လႊတ္ေပးပါရန္ 🙂

Download with Mediafire
Download with Minus
Download with Dropbox

credit to MHC


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.