ေမာင့္ေငြေသာင္ယံ – မင္းေအာင္

၀၁။ ေမာင့္ေငြေသာင္ယံ – မင္းေအာင္
http://min.us/lJQBywUufNgnB
၀၂။ ဥႆဧကရီ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbi85cZPI2Owog
၀၃။ လူေတြအံ့ၾသေစရမယ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbikuza9INQsD8
၀၄။ အခ်စ္အေၾကာင္း – မင္းေအာင္
http://min.us/lbm85OOCQdfkYd
၀၅။ ျဖစ္သမွ်ပါေမ – မင္းေအာင္
http://min.us/londeKYzZZi9U
၀၆။ ထိုင္ၾကည့္ေနခ်င္တယ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lUZzavtImrl0T
၀၇။ လြမ္းရဲရင္လမ္းခြဲပါ – မင္းေအာင္
http://min.us/lvIJnpC7QJSSq
၀၈။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဧရာဝတီ – မင္းေအာင္
http://min.us/lT9qM8uZc7CDl
၀၉။ မွန္တစ္ခ်ပ္ရာဇဝင္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbjxU3O8oGrMBm
၁၀။ လိပ္ျပာတစ္ေကာင္းသို႔ေပးစာ – မင္းေအာင္
http://min.us/lLDDuQcwtz6p

Album တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္
http://www.mediafire.com/?6hik9dzhrofrcqh


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.