ခ်စ္တာပဓာန – မင္းေအာင္

၀၁။ အေခ်ာ့ေတာ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/l5rjOKxEBvCth
၀၂။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ – မင္းေအာင္
http://min.us/l79N6qy4EGPSM
၀၃။ အားလံုးကေျပာကုန္ၾကၿပီ – မင္းေအာင္
http://min.us/l8ODNzVoAC0v2
၀၄။ ခ်စ္တာပဓာန – မင္းေအာင္
http://min.us/lQzkluXwQxb6V
၀၅။ မငိုပါနဲ႔လွပါတယ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbbrOfSGdRprgl
၀၆။ တဝဲဝဲလည္ – မင္းေအာင္
http://min.us/l7sGFbtKlXJlh
၀၇။ အလွသစၥာ – မင္းေအာင္
http://min.us/lVOHAVsV7xpOu
၀၈။ လွပါတယ္ေမရယ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lStd0J4gYEt1g
၀၉။ ၾကာေလေလခိုင္ျမဲေလေလ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbyVkAx2anGPE6
၁၀။ အေခ်ာ့ႀကိဳက္မေလး – မင္းေအာင္
http://min.us/lbr0uLjMjzWoXb

Album တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္
http://www.mediafire.com/?1fuflda0aczf23v

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.