အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား- မင္းေအာင္

 

၀၁။ ရေဝရေဝ – မင္းေအာင္
http://min.us/lZUcijj8lSELS
၀၂။ မင္းသားေလးလိုလြမ္းျပမယ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lNMe0cxcbeVfy
၀၃။ သူမ်ားနဲ႔ညားတဲ့ငါ့ရည္းစား – မင္းေအာင္
http://min.us/lbcf1dfZW7pwzu
၀၄။ ျမမ်က္ရည္မုိး – မင္းေအာင္
http://min.us/lNDt96Q1biimS
၀၅။ ႏွစ္ပါးသြားေလးကခ်င္ၿပီ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbt6DI6KeDBRkm
၀၆။ အခ်စ္ေပ်ာက္ရွာပံုေတာ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbdg5mczch9me0
၀၇။ မုန္းသင့္မွမုန္း – မင္းေအာင္
http://min.us/lbjGSCUAYCctgj
၀၈။ ေရႊအိမ္စံအယူခံေတး – မင္းေအာင္
http://min.us/lVdCdHtRQLGs1
၀၉။ အခ်စ္ေရ့ွေန – မင္းေအာင္
http://min.us/lbmlyqHSKTvZ19
၁၀။ ဂုဏ္ျမင့္သူလွည့္စားရက္တယ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbyNoZwURYcrOP
၁၁။ ရန္ကုန္သူလြမ္းမွာစိုးတယ္ – မင္းေအာင္
http://min.us/lbiDRCSdRTxBnI
၁၂။ လြမ္းသူ႔ၿမိဳင္တန္းေဟဝန္နန္း – မင္းေအာင္
http://min.us/lbo8su1hWgTx9o

Album တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္
http://www.mediafire.com/?635r16wiwdv3h9i


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.