ပခန္းစံ – မာမာေအး

ပခန္းစံ – မာမာေအး
လင္းေခးလုလင္ေရးသားတင္ဆက္ေသ
ပခန္းစံနတ္ခ်င္းမ်ား

၀၁။ ပခန္းပြဲေတာ္ – မာမာေအး
http://min.us/l27JwydI8FDZ
၀၂။ ကူနီနန္းကပခန္းေက်ာ္ – မာမာေအး
http://min.us/lmVjsMCpJlL2z
၀၃။ ပခန္းစံရံုးရာနတ္ခ်င္းမ်ား – မာမာေအး
http://min.us/lbeBxLcVPAGQNX
၀၄။ အင္းဝသား – မာမာေအး
http://min.us/lM3frakIQ1fai
၀၅။ အင္းဝသူရဲေကာင္း
http://min.us/lbuG5mst4jvZ6t
၀၆။ ကိုးခမ္းေက်ာင္းဒကာ – မာမာေအး
http://min.us/lXBoSr880S0Yr
၀၇။ လူကိုဖ်က္ေတာ့အရက္ – မာမာေအး
http://min.us/l1ahwI6LD725I
၀၈။ ေက်ာ္ေလးေက်ာ္ – မာမာေအး
http://min.us/lLNeKgnmdzr7O
၀၉။ ဘိုးညိဳ – မာမာေအး
http://min.us/lScjoRnHkwN1j

Album တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္
http://www.mediafire.com/?bnt7mlhe5vandcj

မာမာေအးသီခ်င္းမ်ားေဒါင္းလိုလွ်င္
http://goo.gl/W9Aii
http://goo.gl/Cfz09

Cover By မ Thae Nu War Singer
Credit – MMCP aprilboy


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.