ခ်စ္တာပဓာန – မာမာေအး

ခ်စ္တာပဓာန – မာမာေအး

၀၁။ ခ်စ္တာပဓာန – မာမာေအး
http://min.us/lbvYxuRF4XGwdH
၀၂။ ေခတ္သစ္ပန္းၿမိဳင္လယ္ – မာမာေအး
http://min.us/lhyxnfLHqVAas
၀၃။ ငယ္ခ်စ္ – မာမာေအး
http://min.us/lElIDoEyHiU08
၀၄။ ဆုထူးရွင္ – မာမာေအး
http://min.us/lZRWfnAb2GIac
၀၅။ ေရႊအင္းေတာင္သမန္ – မာမာေအး
http://min.us/lnS3quJu0XUn3
၀၆။ ျမတ္ကထိန္ – မာမာေအး
http://min.us/lzIGynZrGPa22
၀၇။ မဲဇာကဗ်ာ – မာမာေအး
http://min.us/l7zOUJfFJOLZ5
၀၈။ ျမတ္ေသာအလွဴ – မာမာေအး
http://min.us/lcphxjjw2ENju

Album တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္
http://www.mediafire.com/?9bvu988lacbke61

မာမာေအးသီခ်င္းမ်ားေဒါင္းလိုလွ်င္
http://goo.gl/W9Aii
http://goo.gl/Cfz09

Cover By မ Thae Nu War Singer
Credit – Ko Win


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.