ေရႊဘံုနိဒါန္း – မာမာေအး

ေရႊဘံုနိဒါန္း – မာမာေအး
ေတးေရး – ႏိုင္ျမန္မာ

၀၁။ ေမတၱာပို႔ – မာမာေအး
http://min.us/lXDcnof14ts7Y
၀၂။ ဤႏွင့္ကၽြဲ – မာမာေအး
http://min.us/lvu9ZI0Rkp4S5
၀၃။ မႏ ၱေလးကကိုကို – မာမာေအး
http://min.us/lbbs14C396Kx1P
၀၄။ အဆိုေတာ္ရူး – မာမာေအး
http://min.us/lYWxB9AYkdOnD
၀၅။ ကမ ၻာကိုကိုင္လႈပ္မည့္လက္သံ – မာမာေအး
http://min.us/l08E6kFYvkzwk
၀၆။ လြမ္းဖ်ား – မာမာေအး
http://min.us/l9R7lzQG1CJRY
၀၇။ သီခ်င္းႀကိဳက္တဲ့သခင္ – မာမာေအး
http://min.us/loSVeBmfDl88d
၀၈။ ခ်စ္သူယဥ္ေက်းမႈ – မာမာေအး
http://min.us/lfdvr0cCFI5vZ
၀၉။ ျမန္မာ့တန္ေဆာင္ – မာမာေအး
http://min.us/lux5gnepRbHan
၁၀။ ညေဒဝစ ၦရာ – မာမာေအး
http://min.us/lRsLjGGMTe6Cx
၁၁။ ရင္တြင္းေမ – မာမာေအး
http://min.us/lIiz9BPLuaMG1

Album တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္
http://www.mediafire.com/?ywldmg0btw3uagd

မာမာေအးသီခ်င္းမ်ားေဒါင္းလိုလွ်င္
http://goo.gl/W9Aii
http://goo.gl/Cfz09

Cover By Ko Tun Tun
Credit – Ko Win


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.