စိန္စီတဲ့ေတးတပုဒ္ – မာမာေအး

စိန္စီတဲ့ေတးတပုဒ္ – မာမာေအး

၀၁။ စိန္စီတဲ့ေတးတပုဒ္ – မာမာေအး
http://www.mediafire.com/?7qjwx96chj7xjrv
၀၂။ ပဥၥသိခၤ – မာမာေအး
http://www.mediafire.com/?dklj2e3xj1mwmpm
၀၃။ လက္စြမ္းျပခ်ိန္ – မာမာေအး
http://www.mediafire.com/?g8i5mvr5ymkv1ea
၀၄။ ဝမ္းစာ – မာမာေအး
http://www.mediafire.com/?q8yi8vljhb1kao2
၀၅။ င ေရးခ် ငါ – မာမာေအး
http://www.mediafire.com/?kk17jb2ja1so4hw
၀၆။ နီးေအာင္ပင္လွမ္း – မာမာေအး
http://www.mediafire.com/?jmwyjh3rmh8b1hh
၀၇။ နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္
http://www.mediafire.com/?k7qxb6qfrxzkrs3
၀၈။ သူ႔အေၾကာင္းကုိယ့္အေၾကာင္း – မာမာေအး
http://www.mediafire.com/?m0obrxtm6yfzzfu

Album တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္
http://www.mediafire.com/?85lvce52a24vqa6

Cover By အဆိုေတာ္ပန္းအိျဖဴ
Credit – Ko Win


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.