ပံုရိပ္မ်ား-ရတနာမုိင္ [ CD ]

ပံုရိပ္မ်ား-ရတနာမုိင္ [ CD ] Mediafire Download Here
ပံုရိပ္မ်ား-ရတနာမုိင္ [ CD ] Dropbox Download link

If you like it , Don’t Forget To Buy Original


2 thoughts on “ပံုရိပ္မ်ား-ရတနာမုိင္ [ CD ]

  1. Htoo Moon ေရ႕ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ျပန္ Rip လိုက္ေပါ့ဗ်ာ….. ၾကိဳက္တဲ့ Format စိတ္ၾကိဳက္လုပ္လို႕ရပါတယ္….. 😉

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.