မ်ဥ္းၿပိဳင္ (TharThar Cs(NGT)/Py Lay(CR3)/Nyein Khant(NGT)

မ်ဥ္းၿပိဳင္
Artists – TharThar Cs(NGT),Nyein Khant(NGT),Py Lay(CR3)
Beatz – July Tun(CR3),Nyein Khant
Mixing – July Tun
Studio – GXY
Download Link>>>>
https://www.dropbox.com/s/ksrv416kf95au8z/Parallel.mp3?dl=0


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.