Idiots (လူအဂီတ)

1.ငါ့ဘ၀ၿပန္ယူ 2.ခ်န္ခဲ့ 3.မင္းနဲ႔ နီးဖို႔ 4.အတု 5.ေနရစ္ခဲ့ေတာ့ 6.မထိုက္တဲ႔အလင္း 7.အသက္ေငြ႔ေငြ႔ 8.ဆုလဒ္ 9.အဓိပါယ္ 10.မင္းအတြက္မင္း 11.ထပ္မေမ့နဲ႔ေတာ့ 12.ေတြ႔ရတာ၀မ္းသာတယ္