လမ္းဆံု

၀၁ အရင္ကဇာတ္လမ္း – ဟန္ထြန္း ၀၂ ဟိုတုန္းကလို – Lဆိုင္းဇီ ၀၃ ေၾကြပါေစ – Rဇာနည္ ၀၄ မိန္းကေလးအခ်စ္ – ေရဗကၠ၀င္း ၀၅ ယံုၾကည္ေသာအခ်စ္ – ခ်မ္းခ်မ္း ၀၆ သိမ္းထားခြင့္ – Nကိုင္ရာ ၀၇ လမ္းဆံု – ေဇာ္ပိုင္ ၀၈ မညီမွ်ျခင္း – ေနေန ၀၉ မင္းစေခ်ာ့ပါ – သီရိေဆြ ၁၀ မင္းရဲ႕အခ်စ္သာ စစ္ပါေစ – ခင္ဘုဏ္း ၁၁ အျပစ္မျမင္ – ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း

အနာဂတ္မ်ား

၀၁ အနာဂတ္မ်ား – ေအာင္ခန္႔ ၀၂ ဆယ္ေက်ာ္သက္ – ခ်မ္းခ်မ္း ၀၃ ဘ၀ခရီး – မင္းမင္းဦး ၀၄ ဘယ္မွာေနလဲ – ေနေန ၀၅ အိမ္မျပန္ခ်င္သူ – ထက္ေနၾကည္ ၀၆ မင္းရဲ႕အေ၀း – ေအာင္ခန္႔ ၀၇ ႐ူးသြားၿပီ – ခ်မ္းခ်မ္း ၀၈ ေကာင္းကင္မဲ့ငွက္ – မင္းမင္းဦး ၀၉ အေ႐ွ႕နဲ႔အေနာက္ – ေနေန ၁၀ ဘယ္လိုရွင္သန္မလဲ – ထက္ေနၾကည္ ၁၁ ေျပာင္းလဲျခင္းမဲ့အခ်စ္မ်ား – Group

Synergy – ပထမ၏ဒုတိယ

၀၁) Intro ၀၂) မင္းတို႔ပဲခ်စ္ၾက ၀၃) အမွတ္တမဲ့မ်ားစြာမွ ၀၄) ငါမဟုတ္ဘူး ၀၅) အ႐ွံဳးမေပး ၀၆) ဗိုင္းရပ္စ္ေတြလား ၀၇) ခရီး ၀၈) မစဥ္းစားနဲ႔ (ေမးခြန္းမ်ား-၂) ၀၉) သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ထက္ ၁၀) လမ္းခြဲမွတ္တမ္း ၁၁) အစြန္း ၁၂) ပလပ္စတစ္ ၁၃) အခ်စ္သီခ်င္း (မေရးတတ္ပါ) ၁၄) မွ … ေသမင္း

R-ဇာနည္ – ငါ့ကိုခ်စ္တဲ့သူ

၀၁ မိုးလင္းသြားတဲ့ညမ်ား ၀၂ ရပ္တန္႔မရဘူး ၀၃ ထြက္ေျပးသူ ၀၄ ငါ့ကိုခ်စ္တဲ့သူ ၀၅ တစ္ေယာက္တည္း ၀၆ ကြက္လပ္ ၀၇ အလိုအပ္ဆံုး ၀၈ ျဖတ္ ၀၉ မင္းအတြက္ ၁၀ ႐ူးသြပ္ျခင္း ၁၁ ပ်က္စီးအိမ္ ၁၂ ယဥ္ယဥ္ေလး႐ူး

TUNA – အခ်ိန္ေတြကို ရပ္တန္႔ေပးပါ

၀၁ ကြက္လပ္ ၀၂ ငယ္သူေရ ၀၃ မင္းေလးကိုခြင့္လႊတ္တယ္ ၀၄ လိုအပ္တဲ့ စိတ္တိုင္း ၀၅ အၾကည့္ ၀၆ လြမ္းရင္းနဲ႔႐ူးမွာပါ ၀၇ ဒဏ္ရာမိုး

စိုးသူ – ဆယ္ေက်ာ္သက္

၀၁ အခ်စ္စစ္ပြဲ ၀၂ မင္းရွိမွပဲ ၀၃ ၾကည္ျဖဴပါေတာ့ ၀၄ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၀၅ ကမၻာသစ္ သီခ်င္းသည္ ၀၆ ခ်စ္သူအိပ္မက္ေလး ၀၇ မင္းသိသင့္တယ္ ၀၈ ေရာ့ခ္အင္ရိုးလ္လမ္း ၀၉ ယူမယ္ ၁၀ ခ်စ္မွာလား ၁၁ မင္းမ်က္ႏွာေပၚက ကဗ်ာ ၁၂ ေမ့ပစ္ျခင္း ၁၃ ဇာတ္ညႊန္း ၁၄ မင္းတစ္ေယာက္သာ အလိုရွိသည္ ၁၅ ေနရာသစ္တို႔ ေရႊ႕လ်ားျခင္း

စိုးသူ – ႀကိဳပါကြယ္

၀၁ ကိုယ့္ရဲ႕ဘုရင္မ ၀၂ ႀကိဳပါကြယ္ ၀၃ နားဆင္ ၀၄ ယံုပါ ၀၅ မက်ီစယ္ခ်င္ပါနဲ႔ကြာ ၀၆ ကမၻာသစ္ေတြ႔သူ ၀၇ အစိမ္းေရာင္ကဗ်ာ ၀၈ အခ်စ္ရိပ္ေအာက္၀ယ္ ၀၉ မိုးေဒ၀ါ ၁၀ လိုက္ခဲ့ေတာ့ကြယ္ ၁၁ တိုးတိုးေလးေျပာ ၁၂ ကြက္လပ္ ၁၃ စိတ္ခ်ထား ၁၄ ရာဇ၀င္

ထေရစီ – မင္းေလးစိတ္ႀကိဳက္

၀၁ တိမ္ေတြလို – ထေရစီ + အဲလက္စ္ ၀၂ ကိုယ့္အမွား ၀၃ မင္းေလးစိတ္ႀကိဳက္ ၀၄ ေ၀းလို႔မျဖစ္လို႔ – ထေရစီ + စည္သူလြင္ ၀၅ ခ်စ္သူေန႔ညမ်ား ၀၆ ကံေကာင္းမဲ့ အခ်စ္ ၀၇ ကမၻာတဖက္ – ထေရစီ + ဘိုလို ၀၈ မိုးေတြသည္းလို႔ ၀၉ ေရာင္စံုပန္းခ်ီ ၁၀ အေမ့အိပ္မက္ ၁၁ အလြမ္း၀ကၤမၻာ – ထေရစီ + ေဆာင္းဦးလွိဳင္ ၁၂ တိမ္ေတြလို (Bonus)

တာရာ – အခ်စ္နဲ႔သိမ္းပိုက္ျခင္း

၀၁။ သူမရဲ႕ဆူးခက္မ်ား ၀၂။ ယူမလား..ေပးမလား.. ၀၃။ မင္းရဲ႕အေ၀း ၀၄။ ႏွင္းဆီတိုင္းမွာ ဆူးရွိတယ္ ၀၅။ တယ္လီဖုန္းနားမွာ ၀၆။ အခ်စ္ကဘ၀ကိုသတ္တယ္ ၀၇။ ႏွစ္ေယာက္အတူ ၀၈။ တစ္ေယာက္တည္း ၀၉။ မင္းလက္ထဲမွာ အားလံုးရွိတယ္ ၁၀။ အိပ္မက္မင္းသမီး ၁၁။ ဂ်စ္ပစီဆိုး ၁၂။ အခ်စ္နဲ႔သိမ္းပိုက္ျခင္း