မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ (တရားေတာ္မ်ား)

သခါၤရ  ဆုိတ႔ဲတရားေတာ္ တစ္ပုိဒ္န႔ဲ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးရ႔ဲ ဟုိဘက္ကမ္းေရာက္တရားေတာ္မ်ားကုိ ကုသုိလ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ လက္ထဲမွာရွိေနတ႔ဲ တရားေခြေတြထဲက ေနတက္ႏုိင္သမွ် အခါအခြင္႔သင္႔တုိင္း ကုသုိလ္ျပဳမွ်ေ၀သြားပါ႔မယ္။ သံသရာစက္၀န္းမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာၾကပါေစ။ သခါၤရ