ဆရာေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ခပ္တိုင္းငံ တရားေတာ္

မိဂဒါဝုန္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ခပ္တိုင္းငံ တရားေတာ္ Sharing ျပဳလုပ္ထားေသာ တရားေတာ္မ်ားကို ေအာက္ပါ link တြင္ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)

တန္ခိုးဆိုသည္မွာ…႐ွင္းတမ္း တရားေတာ္

မိဂဒါဝုန္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ Mediafire (တရား link မ်ားကို “ဝါသနာ႐ွင္အေခြမ်ား” category တြင္ ျပန္လည္႐ွာယူႏိုင္ပါသည္)

ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ – Completed

မိဂဒါဝုန္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ၂၄ ပစၥည္း ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ျမတ္ၾကီး ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းနာထိုက္ေသာတရားျဖစ္ပါသည္။ ၂၄ ပစၥည္းပဌာန္းေဒသနာေတာ္အား ပစၥည္းတစ္စုလွ်င္ တစ္ရက္စီျဖင့္ introduction အပါအဝင္ ဓမၼရိပ္သာတြင္ ၂၅ ရက္တိတိေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားထူးတရားျမတ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အထူးနာယူမွတ္သားသင့္ေသာ တရားေတာ္မ်ားအား ဓမၼဒါန အျဖစ္ေဝမွ်လိုက္ပါသည္။ (link မ်ားကို ဝါသနာ႐ွင္အေခြမ်ား category တြင္ ျပန္လည္႐ွာယူႏိုင္ပါသည္) ေအာက္႐ွိ link မ်ားတြင္ တစ္ရက္စီအလိုက္ဆက္လက္ update ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္…