တကၠသုိလ္ေတး အမွတ္တရ

၁။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး – ကိုမင္းေနာင္ ၂။ တကၠသိုလ္ေက်င္းေတာ္သားၾကီးသို ့- တင္တင္လွ ၃။ တကၠသိုလ္မွေ၀တဲ့ႏွင္း – ခင္ေမာင္ၾကီး ၄။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းကေငြလမင္း – ခ်ဳိၿပဳံး ၅။ တကၠသိုလ္နန္း – သန္းသန္းရွိန္ ၆။ ၿမကြၽန္းညိဳညိဳ – အဖဲြ ့ ၇။ ပန္းတိုင္းပြင့္လိႈင္ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္ – အဖဲြ ့ ၈။ ေတးဆိုငွက္ငယ္ႏွင့္ရနံ ့ၾကြယ္ – အဖဲြ ့ ၉။ ၿမရိပ္၀န္းကိုလြမ္းပါသည္ – ခင္ခင္ ၁၀။ ခ်စ္ရက္ရွည္ရွည္အင္းရားေၿမ – တြံေတးသိန္းတန္ ၁၁။ အင္းယားအမွာပံုေတာ္ – စႏၵရားခ်စ္ေဆြ