မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားအမွတ္ ၄ – ရီရီသန္႔

Myanmar Harp 4 မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားအမွတ္စဥ္ (၄) ႀကိဳးအသံစဥ္မ်ားႏွင့္အသံစမ္းမ်ား ကမ ၻာေက်ာ္အင္းေလးျမင့္ေမာင္ (ေစာင္းဆရာႀကီး) မဟာဂီတအဆိုေတာ္ေတးသံရွင္ ရီရီသန္႔ ၁။အပိုး -ဦးဘသန္း မူ (ႀကိဳး အသံစဥ္မ်ား ႏွင့္ အသံစမ္းမ်ား) ေစာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ http://min.us/lmKwBXeY0lLQw http://www.mediafire.com/?anej50x51bde89e ၂။အသံစမ္း အပိုး (ႀကိဳး အသံစဥ္မ်ား ႏွင့္ အသံစမ္းမ်ား) ေစာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ http://min.us/lps3w2iB0gp4T http://www.mediafire.com/?sc1cakx04qz0g5t ၃။အသံစမ္း ေအာက္ျပန္ (ႀကိဳး အသံစဥ္မ်ား ႏွင့္ အသံစမ္းမ်ား) ေစာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ http://min.us/lBJiaKWl4Vgsc http://www.mediafire.com/?lbd1bdb6i248kdd ၄။အသံစမ္း မစၩိဳင္း (ႀကိဳး အသံစဥ္မ်ား ႏွင့္ အသံစမ္းမ်ား) ေစာင္း ဦးျမင့္ေမာင္ http://min.us/lcOAQEWz0br0r http://www.mediafire.com/?5p3vvs0l2i89gjp ၅။အသံစမ္း ငါးေပါက္ (ႀကိဳး … Continue Reading →

မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားအမွတ္ ၃ – ရီရီသန္႔

Myanmar Harp 3 မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားအမွတ္စဥ္ (၃) သီခ်င္းခန္႔ ကမ ၻာေက်ာ္အင္းေလးျမင့္ေမာင္ (ေစာင္းဆရာႀကီး) မဟာဂီတအဆိုေတာ္ေတးသံရွင္ ရီရီသန္႔ ၀၁။ ဘုန္းမုိးသြန္းေလာင္း ၁ http://min.us/lbmkiOZzIldfEy http://www.mediafire.com/?4u3t47u7yno4o2o ၀၂။ ရႊန္းရႊန္းျမ ၁ http://min.us/lb72wkSIrdGdI http://www.mediafire.com/?mca8w3jol166p76 ၀၃။ မိႈင္းမိႈင္းျမ http://min.us/lRmH0sS5Wdj0s http://www.mediafire.com/?eg6d2m4a35rg11e ၀၄။ အမင္းမင္းခယ http://min.us/l3gM2DsZWjigU http://www.mediafire.com/?e18y17p87l3hh8u ၀၅။ ျပည္ျပည္မင္းေပါင္း http://min.us/lli1wRZFhA1GQ http://www.mediafire.com/?5bhechmvs20aa2d ၀၆။ ထက္မုိးသူဇာကက http://min.us/l284JsX9UC6Hk http://www.mediafire.com/?czi5z8w3xmii20z ၀၇။ ထူးမျခားနား http://min.us/lHpHVfxn3tnkw http://www.mediafire.com/?nmf2bkm5yvfu5kz ၀၈။ ဆႏၵန္အိုင္သာ http://min.us/lUkRpijEejcfU http://www.mediafire.com/?ub5bbnrqbvw08qc ၀၉။ ဘုန္းမုိးသြန္းေလာင္း ၂ http://min.us/lg2Ksyh3B7vMU http://www.mediafire.com/?86nhno5nqcce1m5 ၁၀။ ရႊန္းရႊန္းျမ ၂ http://min.us/lOu69fQKjX5Al http://www.mediafire.com/?920es5kr0k7b7e7 … Continue Reading →

မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားအမွတ္ ၂ – ရီရီသန္႔

Myanmar Harp 2 မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားအမွတ္စဥ္ (၂) ဘြ႔ဲခံသံရိုးအသံစဥ္ ကမ ၻာေက်ာ္အင္းေလးျမင့္ေမာင္ (ေစာင္းဆရာႀကီး) မဟာဂီတအဆိုေတာ္ေတးသံရွင္ ရီရီသန္႔ ၀၁။ မဂၤလာသီရိ http://min.us/lP3utmJxCs2Jj http://www.mediafire.com/?r3w1ta735c1x68r ၀၂။ ဇမၺဴေရာင္ကြန္႔ http://min.us/lkTh5Sc3C7bTl http://www.mediafire.com/?81ib6erruwkjmmm ၀၃။ ဂႏၼမာေတာင္ http://min.us/lM8Tb7tVrOwYx http://www.mediafire.com/?k9hd33cftv5185t ၀၄။ အတုိင္းမသိမဂၤလာ http://min.us/lb2sBzzPyDwASl http://www.mediafire.com/?6v3ke3y5wjkjclp ၀၅။ မႏ ၱလာဘံု http://min.us/l5G4jfYBCeOYG http://www.mediafire.com/?wvi6s5pwg2uksz4 ၀၆။ သည္ေဆာင္းေဟမာန္ http://min.us/lsNpHC0CPOMPM http://www.mediafire.com/?hfq6ihpfziq3ch1 ၀၇။ ျမသို႔ငယ္စိမ္းႏု http://min.us/lWpws2vBdkUrH http://www.mediafire.com/?ycd3r6ljvs0ducr Album တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္ http://www.mediafire.com/?w33ak1vzke3h9o8 Credit – Ko Yan Win-Taung Da Gar

မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားအမွတ္ ၁ – ရီရီသန္႔

Myanmar Harp 1 မဟာဂီတ ကမ ၻာေက်ာ္အင္းေလးျမင့္ေမာင္ (ေစာင္းဆရာႀကီး) မဟာဂီတအဆိုေတာ္ေတးသံရွင္ ၀၁။ ထံတ်ာ http://min.us/lbim15SFFAFbgb http://www.mediafire.com/?vuniy14h1vspv1t ၀၂။ သီတာ http://min.us/lbp0tnpwjXVd65 http://www.mediafire.com/?nghyo4cdc9a72da ၀၃။ သာယာ http://min.us/lby7nM63TCEAgM http://www.mediafire.com/?1151685s5c0og1c ၀၄။ ေဝဘာဂီရိ http://min.us/lbllojKCGH7yvK http://www.mediafire.com/?m21rb8g45cs7469 ၀၅။ ေထြတလာ http://min.us/lc74mYIuczy9i http://www.mediafire.com/?oo4qhc0mv483o5x ၀၆။ ဘံုေဆာင္ျမင့္ http://min.us/lccF7CuIRavKU http://www.mediafire.com/?b7q6cvmshhd8dfa ၀၇။ ေဇယ်ာျမင့္ http://min.us/lbwR7P7C2b4PSU http://www.mediafire.com/?jdjga7kmdcj3sbn ၀၈။ စိမ္းလဲ့လဲ့ http://min.us/lN0I1baN9P8v6 http://www.mediafire.com/?l2co965sccrpfri ၀၉။ စံရာေတာင္ကၽြန္း http://min.us/lSYFzsZQ6u47A http://www.mediafire.com/?i79jqfcc5ndf3kf ၁၀။ ေရႊျပည္ႀကီး http://min.us/lbzFGSEj9YeP8y http://www.mediafire.com/?72ueuuzr21zd739 ၁၁။ ၿမိဳင္နန္းငယ္ေလး http://min.us/l1zKpiMl8LeKs http://www.mediafire.com/?3mx6k46frxxib37 ၁၂။ ကိုးပါးေပါင္းစု http://min.us/l33wI0AQCBYV6 … Continue Reading →

ရိုးရာနတ္ခ်င္းအမွတ္(၂)

              ရိုးရာနတ္ခ်င္းအမွတ္(၂) ေတးဆို – ပန္တ်ာေက်ာ္ညႊန္႔ ၊ ရီရီသန္႔ ၊ ေဌးေဌးျမင့္ ၀၁။ အဘျမင္းျဖဴရွင္ http://minus.com/lPVaThHEivnO1 http://www.mediafire.com/?mcic5etfy2yt6wg၀၂။ ဦးဖိုးတူ http://minus.com/ljZJiuVu8ANRK http://www.mediafire.com/?5bqoxvo1zzlf4tj ၀၃။ ကိုးၿမိဳ ့ရွင္ http://minus.com/lVcqps4rscmBx http://www.mediafire.com/?z1t5x5zzzcd3x77 ၀၄။ ေျပလယ္ျပင္ေမာင္ေတာ္ႏွမေတာ္ http://minus.com/lvjlZvOaAApBV http://www.mediafire.com/?37rg1o9p9egr93m ၀၅။ ဓားနင္းဘိုးေတာ္ http://minus.com/luw0xyW7oPlQR http://www.mediafire.com/?87vkzomapaact7q ၀၆။ မႏ ၱေလးဘိုးေတာ္ http://minus.com/lOBh4NtciN2rx http://www.mediafire.com/?3la8g8tg4q8913n ၀၇။ ေတာင္ျပံဳးမင္းႀကီး http://minus.com/lgtKUkJCdJP54 http://www.mediafire.com/?ede7whd99ode3cf ၀၈။ ေတာင္ျပံဳးမင္းေလး http://minus.com/lE79MJwZNXHnW http://www.mediafire.com/?a9cadbw7q6i6dfd ၀၉။ ပခန္းမင္းေခ်ာ့ http://minus.com/lSpKrJsntmqvd http://www.mediafire.com/?bv9uqg6spv55msp Song Credit – … Continue Reading →

ရိုးရာနတ္ခ်င္းအမွတ္(၁)

ရိုးရာနတ္ခ်င္းအမွတ္(၁) ေတးဆို – ပန္တ်ာေက်ာ္ညႊန္႔ ၊ ရီရီသန္႔ ၊ ေဌးေဌးျမင့္               ၀၁။ ဘုရားကန္ေတာ့ ၊ ၀ိဇၨာပင့္ ၊ နတ္ႀကီးပင့္ http://minus.com/lyj5HYYSaKtxm http://www.mediafire.com/?oclxgmdgfld9t7k ၀၂။ ရိုးရာနတ္ခ်င္းတီးလံုးမ်ား http://minus.com/lbtXUO788NFfSk http://www.mediafire.com/?njg1upnnxrhah6a ၀၃။ ယုန္ထိုး http://minus.com/lVm9RJnj3HR51 http://www.mediafire.com/?942wz5b587v52z1 ၀၄။ ေရႊျပံဳးမင္းေလွေလွာ္သံ ၊ ပခန္းေခ်ာ့ http://minus.com/l5X9zftuUCIQT http://www.mediafire.com/?fqdvoiy1vi1veno ၀၅။ ပုပၸားမယ္ေတာ္ႀကီး http://minus.com/lWhZf3eLPqY8k http://www.mediafire.com/?ht7t98qjv9a8tsx ၀၆။ သံုးပန္လွ http://minus.com/l7OKNDeMsidbj http://www.mediafire.com/?2lrdm5xmhlgf28g ၀၇။ မမႏွဲ ၊ မေငြေတာင္ http://minus.com/lTMT0Sl9fHsi2 http://www.mediafire.com/?gghzgfkspsc5a0e Song Credit – Ko … Continue Reading →

ျမမန္းဂီရိ (မူဟန္သြယ္သြယ္)

ျမမန္းဂီရိ ယုိးဒယား သီခ်င္း မူဟန္သြယ္သြယ္ သီဆုိထားပါ cialis pills ယ္။ link zp8497586rq