ဒဲရစ္ေမလာ – ေခတ္သစ္ေရစီး

ဒီသီခ်င္းေခြန႔ဲ ပတ္သတ္လုိ႔ က်ေနာ္ တီဗြီေၾကာ္ျငာေလးကုိ က်ေနာ္ၾကားမိျပီး နားေထာင္ခ်င္ခ႔ဲတ႔ဲ သူခ်င္းေခြေပါ႔ဗ်ာ။ အခုေတာ႔ ကုိသူရရ႔ဲ အက်ိဳးေဆာင္မႈန႔ဲ ဆႏၵေလးေတာ႔ ျပည္႔၀ခ႔ဲပါျပီ။ ကုိသူကုိလည္း ထပ္ျပီးေက်းဇူး တင္ရင္းပဲ တင္ေနပါတယ္။ နားဆင္ခံစားၾကပါကုန္ေလာ _ _ _ _ 1 ေခတ္သစ္ေရစီး 2 နီးရေတာ႔မယ္အေ၀းကခ်စ္သူ 3 ဘယ္သူခ်စ္ခုိင္းလုိ႔လဲ 4 ယုံတမ္း 5 မင္းနာမည္မေခၚခ်င္ေတာ႔ဘူး 6 အျပာေရာင္ေကာ္ဖီဆုိင္ 7 ေပၚေတာ္မႈ 8 သည္းႏု 9 လႈိင္းေၾကာင္႔ေသာင္တင္ 10 ဂ်စ္ပစီ *တုိက္ရုိက္လင္႔ပါ။   cLIcK mE   MeGa