အာတီခ်ဳပ္-ခင္ဗ်ားတို႔မသိတဲ့အာတီခ်ဳပ္

သေဘာ ရိုမန္းတစ္အခ်စ္ဇာတ္လမ္း အသစ္ေတြရဲ႕စာမ်က္ႏွာ စိတ္ကူး ရြာ ဖန္ဆင္းလိုက္ၾကစို္႔ စက္ရုပ္ အလြမ္းနဲ႔ကို သစၥာမရွိတာငါမဟုတ္ဘူး လူပို အရူးလုပ္ခ်င္လို႔လား ဧရာ၀တီ2000 ေမွ်ာ္ေနဆဲ မင္းတို႔မသိတဲ့အခ်စ္ Download Link Mirrorcreator

5 X 2 =1.Vol

၀၁။ တေန႕ေတာ့ – Big Bag ၀၂။ စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္ – Rဇာနည္ ၀၃။ မင္းအတြက္ကမာၻေလး – Cobra ၀၄။ လမင္း – ေကာင္းထုိက္ ၀၅။ အၾကင္နာေလးငါကိုေပးပါ – Arr Ti Chote ၀၆။ ဘာသီးလဲ – ေကာင္းထုိက္ ၀၇။ စိတ္အနာ – Big Bag ၀၈။ မင္းမခ်စ္လဲငါခ်စ္တယ္ – Cobra ၀၉။ မင္းအတြက္သက္သက္ – Rဇာနည္ ၁၀။ ေတာင္းပန္ပါတယ္ – Arr Ti Chote