ေဇယ်ာျပည့္ၿဖိဳး – အမတမ်ိဳးေစ့ (ဓမၼေတးမ်ား) (2013) [Album]

Quality: 320kbps MP3 ၀၁။ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ေရႊပလႅင္ ၀၂။ အမတမ်ိဳးေစ့ ၀၃။ ဓာတ္ေတာ္ေဝခန္း ၀၄။ သုဝဏၰသာမ ၀၅။ ဗုဒၶသာသနာေရာင္ ၀၆။ မဂၢင္ရွစ္ပါး ၀၇။ ေအာင္နိမိတ္ ၀၈။ ေရႊတိဂံုသမိုင္း ၀၉။ ေက်ာင္းေတာ္ရာ [Download Whole Album] (Shared) [Download Whole Album] (Mediafire)