စိတ္ကူး – ေအာင္ၿဖိဳး ၊ ေ၀လ ၊ မ်ိဳးမင္း ၊ ၿဖိဳးကို

၀၁ ယံုႀကည္တယ္ – ေအာင္ၿဖိဳး ၀၂ ၿမင့္စန္းရီ – ေ၀လ ၀၃ စိတ္ကူး – ေအာင္ၿဖိဳး ၀၄ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အႏုပညာ – မ်ိဳးမင္း ၀၅ ေမွာင္ေနတဲ့အခန္း – ၿဖိဳးကို ၀၆ မၿဖစ္သင့္ဘူး – ေ၀လ ၀၇ အသဲကြဲဗယ္လင္တိုင္း – ေအာင္ၿဖိဳး ၀၈ မေ၀းခ်င္ေတာ့ပါ – ၿဖိဳးကို ၀၉ အိမ္ၿပန္ခ်င္တယ္ – ေ၀လ ၁၀ ေနာင္က်ဥ္ၿခင္းမ်ား – မ်ိဳးမင္း ၁၁ သူငယ္ခ်င္းေလး – ေအာင္ၿဖိဳး ၁၂ အေ၀းကအခ်စ္မ်ားနဲ႔ – မ်ိဳးမင္း တိုင္ရိုက္နားဆင္ရန္>> MyanmarOnlineMusic.Com ေဒါင္းလုပ္ရန္>>Mediafire (Credit:Axlerose)

ေ၀လ-1982

ဒသလက္သစ္ အခန္းပ်က္သတို႔သား နင္မရိွတဲ့ေနာက္ သူငယ္တန္း လူနာ ေမွ်ာ္လင့္ေနမယ္ အခ်စ္မရွိတဲ့ၿမိဳ႕ ဒဲ့နီ အလြမ္းရြာ ဖြင့္ေျပာလိုက္ခ်င္ၿပီ ျပန္ခဲ့ပါခ်စ္သူ ေတြ႔ခြင့္ျပဳပါ Download Link Mediafire Mirrorcreator