အခြံမ်ားႏွင့္လူ (၁)

၁။ ခက္ေတာ့ ခက္ေနၿပီ – Lဆိုင္းဇီ ၂။ မွဳန္၀ါး၀ါးအခ်စ္ – ဒီႏိုင္းလတ္ ၃။ နားခိုရာ – နဂ်ီ ၄။ အခြံမ်ားႏွင့္လူ – KL ၅။ ဆည္းဆာအလြမ္း – ခ်စ္သုေ၀ ၆။ ကြန္ – ၾသဘာညံ ၇။ မသိျခင္းမ်ား – ရွင္ေနာ္ ၈။ အိပ္ေရး၀ၿပီ – ဒီႏိုင္းလတ္ ၉။ နံရံထက္ကမွန္ကြဲမ်ား – ေကာင္းခ ၁၀။ မခ်စ္ေတာ့ဘူး – ေအာင္ဟိတ္ ၁၁။ ေက်းဇူးတင္တယ္ – KL + ၾသဘာညံ ၁၂။ မာယာကေ၀ – ၀ီရိယ ၁၃။ ဆီမီးခြက္ – ေအာင္ဟိတ္