Aurali – ေၿပာင္းၿပန္

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားရဲ႕ အေခြသစ္ေလးပါ။ နားေထာင္သင့္တဲ့ အေခြတစ္ခုဆိုတာ ညႊန္းလိုက္ပါရေစ။ ၁ လူငယ္သီခ်င္း ၂ ေ၀းခဲ႔တဲ႔ေနာက္ ၃ မင္းအတြက္အခ်စ္မ်ားစြာ ၄ လိုတမရ ၅ မင္းေႀကာင္းမ်ားသာ ၆ လမ္းၿပလွည္႔ပါ ၇ မင္းရဲ႔သီခ်င္း ၈ ေရွ႔ဆက္ႀကရေအာင္ ၉ မင္းနဲ႔ငါ ၁၀ ေၿပာင္းၿပန္ ၁၁ အခုေတာ႔ဒုကၡ