လႊမ္းပိုင္ Vs J Ki – Twist Game (Underground Album)

၀၁။ မေသမေသေအာင္ၾကိဳက္ မေသမေသေအာင္မိုက္ – လႊမ္းပိုင္ Vs J Ki ၀၂။ ငါ့ Respect – လႊမ္းပိုင္ ၀၃။ HipHop ရွင္းတမ္း – Rhyme M Vs J Ki ၀၄။ ေနာက္ထပ္ – လႊမ္းပိုင္ ၀၅။ ငါ့အမွား – J Ki ၀၆။ လႈပ္ရွားလိုက္ေတာ့ – လႊမ္းပိုင္ Vs R ၾကီး ၀၇။ ဘ၀ရဲ႕သင္ခန္းစာ – J Ki & Bobby Soxer Feat စိုးျဖိဳး ၀၈။ ေအာက္ေျခဘ၀ – ေဂ်ာက္ဂ်က္ . လႊမ္းပိုင္ ၀၉။ … Continue Reading →