ေခတ္စည္သူ – အႏိုင္ယူခ်င္တာအခ်စ္လား

Artist : ေခတ္စည္သူ Album : အႏိုင္ယူခ်င္တာ (၁) ခ်စ္တဲ့ဂီတ (၂) အႏိုင္ယူခ်င္တာအခ်စ္လား (၃) တို႔ႏွစ္ေယာက္ဘ၀ (၄) အကြ်တ္တရား (၅) စိုး (၆) လက္တြဲၾကမယ္ (၇) ရင္ခုန္ေနလား (၈) ခ်စ္မိတဲ့အမွား (၉) ဆူးၿပီ (၁၀) ဒီည Download Mediafire