အခ်စ္ဆုံး …သုိ႔

၀၁ အလြမ္းမ်က္ရည္ – ဒိုဒိုး ၀၂ ရင္ဘတ္ႏွစ္ခုအေၾကာင္း – Melody ၀၃ အသည္းႏွလံုးရဲ ့ဗဟိုခ်က္ – ဖိုးကာ ၀၄ ရင္ေတြခုန္ေနလား – စိုးၿပည့္သဇင္ ၀၅ တစ္ေယာက္တည္းေန ့ – ေက်ာ္စည္သူေက်ာ္ ၀၆ မသိေတာ့ဘူး – သူသူ ၀၇ မေ၀းရဲဘူး မခဲြရဲဘူး – အာဇာနည္ ၀၈ ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ဘူး – Melody ၀၉ တစ္ေယာက္တစ္လမ္း – ဟန္မင္းေမလာ ၁၀ ေနခ်င္တယ္မင္းနဲ ့အတူ – Melody ၁၁ အခ်စ္သြားမဲ့လမ္း – ေက်ာ္စည္သူေက်ာ္ + စိုးၿပည့္သဇင္

Radio Alive

Unknown artists and album titles. Pls tell me if you know. Thanks. ၁။ အခ်စ္ေခ်ာင္းေလးျခားမွာစုိးတယ္ – ၿဖိဳးႀကီး ၂။ သူနဲ႔သာဆုိရင္ – R ဇာနည္ + ရွင္ဖုန္း ၃။ လာခ်င္ရင္ အနီးေလး – L ဆုိင္းဇီ ၄။ အခ်စ္ဘယ္ကစ – စည္သူလြင္ + ေလးေလး၀ါး ၅။ မ်က္လုံးခ်င္းစကားေျပာေနၿပီ – L လြန္း၀ါ ၆။ ေမာင္လူေခ်ာ- ညီသစ္ထူး + သူသူ ၇။ ခ်စ္တယ္ – ေဇာ္ပိုင္ ၈။ တစ္စကၠန္႔ေလးရဲ ႔ဆယ္ပုံတစ္ပုံ – ေက်ာ္စည္သူေက်ာ္ + … Continue Reading →

CITY FM 6th Anniversary – ႏွစ္ပတ္လည္တို႔၏ရင္ခံုသံ

၀၁ လိမ္ဖယ္လိမ္ဖယ္ စိန္အိုးစည္-သားစိုး၊ ဖိုးခ်စ္၊ ေဗဒါေမာင္ ၀၂ ေဝဒနာၿပတင္းေပါက္- အစိုင္း (BLACKHOLE) ၀၃ ခဲြမသြားနဲ့အခ်စ္ရယ္-ခင္ေမာင္ထူး၊ မယ္လိုဒီ ၀၄ အခ်စ္တဲ့လား-ၿဖဴၿဖဴေက်ာ္သိန္း ၀၅ ပထမဆု(2008)-စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္၊ မိုးမိုး ၀၆ ဘယ္သူမွမေကာင္းဘူး-အာဇာနည္ ၀၇ ယူ-အယ္ခြန္းရီ၊ အယ္ဆိုင္းဇီ ၀၈ အခ်စ္နဲ့မကင္းတဲ့လူေတြ-ေက်ာ္စည္သူေက်ာ္+G လတ္ ၀၉ အခ်စ္ပဲလိုတယ္-ဖိုးကာ ၁၀ ဖုန္းမဆက္နဲ့-မိုင္၊ ရတနာမိုင္ ၁၁ ဘယ္ေတာ့မွ-ေဒြး၊ ေကာ္နီ ၁၂ ယဥ္တစ္ကိုယ္မယ္-ထြန္းထြန္း (Examplez) credit: Jonesein(MMCP)