အယ္ဒီေက်ာ္ – သတၱဳေခတ္အလြန္

အယ္ဒီေက်ာ္ – သတၱဳေခတ္အလြန္ (၂၀၁၁) ၀၁. အေပါစားအခ်စ္ ၀၂. အဆိုးၿမင္သမား ၀၃. တစ္ကၿပန္စမယ္ ၀၄. အိပ္မက္မီးရထား ၀၅. ဇတ္ေမ်ွာႀကီးမကခ်င္ပါ ၀၆. အခါလြန္ေန႔စြဲမ်ား ၀၇. အႏၵလူသား …ငါ ၀၈. ဘာေႀကာင့္မ်ား ၀၉. အေကာင္းဆံုး ၁၀. မင္းတစ္ေယာက္စာ Click credit to axeltkw.blogspot.com

သတၱဳေခတ္အလြန္ – အယ္ဒီေက်ာ္

ဒီအေခြေတာင္းထားတာေတြ႔လုိပါဗ်ာ။ ျပီးေတာ႔ မူရင္းတင္ေပးထားတ႔ဲ လက္ဖ်ားခါေလာက္ေအာင္ ရွယ္ေပးႏုိင္တ႔ဲ ဆရာၾကီးကုိလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာမီဒီဟာ ဖုိရမ္မွ မလာေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ာ။ ေကာင္းတ႔ဲ သီခ်င္းေတြပါပဲ …. ဒီကပဲ ေက်းဇူးထပ္တင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ အေပါစား အခ်စ္ အဆုိးျမင္သမား တစ္ကျပန္စမယ္ အိမ္မက္မီးရထား ဇတ္ေမွ်ာၾကီးမကခ်င္ပါ အခါလြန္ေန႔စြဲမ်ား မႏၵလူသား ….. ငါ ဘာေၾကာင္႔မ်ား အေကာင္းဆုံး မင္းတစ္ေယာက္စာ Click Me မွတ္ခ်က္။ ေရႊျပည္ေတာ္မွ ညီအစ္ကုိမ်ား မူရင္းေလးေတာ႔ အားေပးၾကပါဗ်ာ။

အယ္ဒီေက်ာ္ – သတၱဳေခတ္အလြန္

အယ္ဒီေက်ာ္ သတၱဳေခတ္အလြန္ ၁။ တစ္ကျပန္စမယ္ ၂။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ၃။ ဇာတ္ေမ်ာႀကီး မကခ်င္ပါ ၄။ အဆိုးျမင္သမား