တကယ့္မိန္းကေလး – စိန္လြင္ + ၿမသီတာ

၁. ေဒဝါမိုးေလးဝဋ္လည္မယ္ – စိန္လြင္ ၂. သူေပးတဲ့ခ်စ္လက္ေဆာင္ – စိန္လြင္ ၃. ငါ့ကိုမေမ့ပါနဲ ့ – ၿမသီတာ ၄. ကိုကိုေရခ်စ္မိၿပီ – ၿမသီတာ ၅. တကယ့္မိန္းကေလး – စိန္လြင္ ၆. မ်က္လံုးေလးမိွတ္ကြယ္ – ၿမသီတာ ၇. မွတ္တိုင္ပါတယ္ – စိန္လြင္ ၈. ဒီႏွစ္ေတာ့အခ်စ္ေတြသိမ္းထားဦးမယ္ – ၿမသီတာ ၉. ေရႊလီေသာင္စပ္မွေၿခရာမ်ား – စိန္လြင္ ၁၀. ေဒါသၿဖစ္တဲ့ေန ့ – စိန္လြင္ ၁၁. ခ်စ္စမ္းပြင့္ခ်ိန္ – ၿမသီတာ ၁၂. ငါ့ကိုခ်စ္ရမယ္ – စိန္လြင္ ၁၃. ခ်စ္တံုးမို ့ညာပါ – ၿမသီတာ … Continue Reading →

ပေလးဘိြဳင္း- တသစ္ဆန္းေတးမ်ား(၁၉၇၉)

01 ။ တူရိယာလုလင္- စိန္လြင္ 02 ။ ေက်ာင္းသြားေဖၚ- တကၠသိုလ္ေအးေမာင္ 03 ။ ပန္းပုသူဇာခင္- တင္ေအာင္မိုး 04 ။ ရန္ကုန္သူ- စိန္လြင္ 05 ။ ယဥ္တဲ့သဇင္- သန္းသန္းႏြယ္ 06 ။ တမိုးသစ္ေလေသာအခါ- သိန္းတန္ 07 ။ လူခြ်န္လူေကာင္း- စိန္လြင္ 08 ။ သူကေလး- သန္းႏိုင္ 09 ။ ၿပံဳးတုန္႔လွယ္- တင္ေအာင္မိုး 10 ။ သုံးရာသီ- တကၠသိုလ္ေအးေမာင္ 11 ။ လွေသြးရီ- သိန္းတန္ 12 ။ သူနဲ႔သာ- ပုလဲ 13 ။ ဘ၀သခင္- တင္မိုးခိုင္

စိန္လြင္-အေကာင္းဆံုးေတးမ်ား

၀၁-ခ်စ္လိုက္ေတာ ့၀မ္းတူးသရီး ၀၂-တစိမ္းေတြလိုေနလိုက္မယ္ ၀၃-ကိုယ့္သိကၡာေလးထိခိုက္တယ္ ၀၄-လိပ္ၿပာေလးလို ၀ဲရွာမယ္ ၀၅-မိမုန္း ၀၆-မိုးေပၚမွာေနခ်င္တယ္ ၀၇-ငယ္နံမယ္ေလးခပ္ေမ့ေမ့ ၀၈-ႏွုတ္ခမ္းေလးနဲ႕အႏိုင္ယူ ၀၉-ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မလိုခ်င္ ၁၀-ရွမ္းစကားမတတ္ေတာ့ခက္တယ္ ၁၁-ဆံုးရွံဳးသြားေသာ ရပိုင္ခြင့္ ၁၂-တိတ္တခိုးအခ်စ္

စိန္လြင္ – စိန္တရစ္ ျမတရစ္

၁၊ ေနတစ္ေကာင္ရဲ႕ က်ိန္စာ ၂။ ပန္ကာမေလး ၃။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မလိုခ်င္ပါ ၄။ ေတာင္းရမ္းလက္ထပ္ယူပါ့မယ္….(အယ္လ္ခြန္းရီ) ၅။ မိမုန္း ၆။ အင္းလ်ားကန္က ဖိနပ္တစ္ဖက္ ၇။ – ၈။ ငယ္နာမည္ေလး ခပ္ေမ့ေမ့ ၉။ – ၁၀။ လိပ္ျပာေလးလို ၀ဲလို႔ရွာမယ္ ၁၁။ တစိမ္းေတြလိုေနလိုက္မယ္ ၁၂။ ကဲကိုကဲ…..(အယ္လ္ခြန္းရီ) ၁၃။ အ႐ိႈက္မဲ့မ်က္ရည္ ၁၄။ ေငြစင္ေယာ္ေတြလို… ၁၅။ – (အယ္လ္ခြန္းရီ) ၁၆။ ႏႈတ္ခမ္းေလးနဲ႔ လူသတ္ေန ၁၇။ အခ်စ္ဖ်ားဒီဂရီ ၁၀၈ ၁၈။ ရွမ္းစကားမတတ္ေတာ့ခက္တယ္.. ၁၉။ – Credit By TMS Download Link