ေရႊမန္းတင္ေမာင္ – ေရႊေၾကးစည္

၀၁။ မဂၤလာအဖြင့္ – ေရႊမန္းတင္ေမာင္http://min.us/lBveJjtcQ54I1http://www.mediafire.com/?4ad942aafez66r9၀၂။ ေရႊလာဘ္ေကာင္ – ေရႊမန္းတင္ေမာင္http://min.us/lPSlDJqMgANyZhttp://www.mediafire.com/?9gi1u5l4ip6ozbz၀၃။ ေရႊေၾကးစည္ – ေရႊမန္းတင္ေမာင္http://min.us/lHTy2H3TtIqDHhttp://www.mediafire.com/?1x9eug7nxj5zrnc၀၄။ ေမတၱာပို႔ – ေရႊမန္းတင္ေမာင္http://min.us/lhT3Tg14KPU08http://www.mediafire.com/?ttsjfxsuoau5g7z၀၅။ ထြက္ရပ္လမ္း – ေရႊမန္းတင္ေမာင္http://min.us/lWttWzkLCvKqKhttp://www.mediafire.com/?bbovhkf5w23q37y၀၆။ စခန္းထ – ေရႊမန္းတင္ေမာင္http://min.us/lbofraOMrrfyGMhttp://www.mediafire.com/?j8pact51wgd31xo၀၇။ ျမတ္တဲ့လူတုိ႔ျပည္ – ေရႊမန္းတင္ေမာင္http://min.us/lSwoJarx1KLK9http://www.mediafire.com/?5hvedaz7pcqyvpd၀၈။ ဒန္းစီးၿမိဳင္ထ – ပန္တ်ာၾကည္လင္http://min.us/lY7fuOWLhGv07http://www.mediafire.com/?y07qunnbn0u27ot၀၉။ ေ၀သႏ ၱရာၿမိဳင္ထ – ပန္တ်ာျမသိန္းhttp://min.us/l4w3yO94V9wpDhttp://www.mediafire.com/?wfc0wc392xm9n8pAlbum တစ္ခုလံုးေဒါင္းလိုလွ်င္http://www.mediafire.com/?oc7jt9fh6b6vc9qCredit – Ko Pauk Mandalay

ေရႊမန္းတင္ေမာင္ – ေအာင္ပါေစ

ေရႊမန္းတင္ေမာင္ ၀၁။ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္တီးလံုး ၀၂။ ေအာင္ပါေစ ၀၃။ ဂႏၶာမာေတာင္ ၀၄။ မလွခ်င္ ၀၅။ မုန္းလို႔မဟုတ္ဘူး ၀၆။ အသစ္စက္စက္ ၀၇။ မုဒုလကၡဏ ၀၈။ မိစ ၦာရွင္းပြဲ Download 52.29 MB