စိုးသူ – အရိုင္းေလး

၀၁။ ဟန္ေဆာင္မႈကူးစက္ေရာဂါ ၀၂။ ခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ၀၃။ အသည္းကြဲအရုပ္ေလးတစ္ရုပ္ ၀၄။ ဇာတ္သိမ္း ၀၅။ ေ၀းလြင့္ျခင္းေနာက္ ၀၆။ ၾကာရင္ရွဳပ္ကုန္မယ္ ၀ရ။ မုန္းလိုက္ေမ့လိုက္ ၀၈။ အရိုင္းေလး ၀၉။ သိမ္းပိုက္ ၁၀။ အဆံုးမဲ့ခ်စ္ခရီး ၁၁။ လက္ေတြ႔စမယ္ ၁၂။ အခ်စ္ဆံုး

စိုးသူ – ဆယ္ေက်ာ္သက္

၀၁ အခ်စ္စစ္ပြဲ ၀၂ မင္းရွိမွပဲ ၀၃ ၾကည္ျဖဴပါေတာ့ ၀၄ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၀၅ ကမၻာသစ္ သီခ်င္းသည္ ၀၆ ခ်စ္သူအိပ္မက္ေလး ၀၇ မင္းသိသင့္တယ္ ၀၈ ေရာ့ခ္အင္ရိုးလ္လမ္း ၀၉ ယူမယ္ ၁၀ ခ်စ္မွာလား ၁၁ မင္းမ်က္ႏွာေပၚက ကဗ်ာ ၁၂ ေမ့ပစ္ျခင္း ၁၃ ဇာတ္ညႊန္း ၁၄ မင္းတစ္ေယာက္သာ အလိုရွိသည္ ၁၅ ေနရာသစ္တို႔ ေရႊ႕လ်ားျခင္း

စိုးသူ – ႀကိဳပါကြယ္

၀၁ ကိုယ့္ရဲ႕ဘုရင္မ ၀၂ ႀကိဳပါကြယ္ ၀၃ နားဆင္ ၀၄ ယံုပါ ၀၅ မက်ီစယ္ခ်င္ပါနဲ႔ကြာ ၀၆ ကမၻာသစ္ေတြ႔သူ ၀၇ အစိမ္းေရာင္ကဗ်ာ ၀၈ အခ်စ္ရိပ္ေအာက္၀ယ္ ၀၉ မိုးေဒ၀ါ ၁၀ လိုက္ခဲ့ေတာ့ကြယ္ ၁၁ တိုးတိုးေလးေျပာ ၁၂ ကြက္လပ္ ၁၃ စိတ္ခ်ထား ၁၄ ရာဇ၀င္

စုိးသူ – သက္ဆုံးတုိင္

၁။ ေက်းလက္ဖိနပ္နဲ ့လူ ၂။ သက္ဆံုးတိုင္ ၃။ ဘရိတ္မပါတဲ့ကား ၄။ ေဒၚလာလက္တစ္ဆုပ္ ၅။ အိမ္ၿပန္လမ္း ၆။ မသြားနဲ ့ ၇။ ဘုရင္မေလး ၈။ ဓားနဲ ့မႊန္း ၉။ ၾကည္ၿဖဴပါေတာ့ ၁၀။ အခ်စ္စစ္ပဲြ ၁၁။ ခ်စ္မွာလား ၁၂။ မင္းသိသင့္တယ္ ၁၃။ မင္းရွိမွပဲ ၁၄။ ေရာ့ခ္အင္ရိုးလမ္း ၁၅။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁၆။ စိတ္သီခ်င္း

စုိးသူ – ကုိယ့္ေန႔သစ္မ်ား

၁။ လြမ္းရတဲ့ေန႔ေတြအေၾကာင္း ၂။ ခ်စ္ေလး ၃။ မရည္ရြယ္ခဲ့ဘူး ၄။ ကုိယ့္ေန႔သစ္မ်ား ၅။ ေရႊဖုံးသြားတဲ့အခ်စ္ ၆။ အေတြးစကားေလးမ်ား ၇။ အခ်စ္နဲ႔ကၽြန္မ ၁ ၈။ အခ်စ္နဲ႔ကၽြန္မ ၂ ၉။ ဆြဲမိဆြဲရာ ၁၀။ အခ်စ္နဲ႔ေ၀းတဲ့ေနာက္ ၁၁။ သီခ်င္းေလးမ်ားနဲ႔ ၁၂။ အရိပ္အေငြ႔ေျခသံ ၁၃။ အလြမ္းဇာတ္ ၁၄။ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွအဆုံးမရွိ ၁၅။ အခ်စ္ပန္းကေလး

စုိးသူ – ၾကည္ျဖဴပါေတာ့ရာသက္ပန္

၁။ ရာသက္ပန္ ၂။ သူသိပါကြယ္ ၃။ ႐ူးေတာ့မယ္ေနာ ၄။ အရာရာမင္းပါေမ ၅။ Rock N Roll လမ္း ၆။ ၾကည္ျဖဴပါေတာ့ ၇။ ကိုယ့္ရဲ႕ဘုရင္မ ၈။ မိန္းမေခ်ာေလး ၉။ အတိတ္၏အရိပ္ေ၀ဒနာ ၁၀။ ရာသက္ပန္