တြံေတးသိန္းတန္သီခ်င္းမ်ား

၀၁။ ေထြးညိဳေလးရယ္ ၀၂။ …….. ၀၃။ ဖိုးလမင္းကိုေအာင္သြယ္ခိုင္းမယ္ ၀၄။ ……… ၀၅။ ……….. ၀၆။ အသီးတစ္ရာ အညွာတစ္ခု ၀၇။ ကိုယ္ရယ္မင္းရယ္ပန္းပိေတာက္ရယ္

တြံေတး သိန္းတန္ – (Gold Collection Vol.01)

01.Track 01………. 02.Track 02………. 03.Track 03………. 04.Track 04………. 05.Track 05………. 06.Track 06………. 07.Track 07………. 08.Track 08………. 09.Track 09………. 10.Track 10………. အေခြတစ္ခုလုံး ေဒါင္းလုပ္လင့္ – Mediafire (Share by ပုလုေကြး) . သီခ်င္းလက္ေဆာင္ . Credit by sayargye